Kontakt i ważne telefony

Spółdzielnia SBM „Zespół Mieszkaniowy”

Adres korespondencyjny
ul. Chmielna 27/31 m. 1
00-021 Warszawa
KRS 0000235577
NIP: 5250006271
REGON 000491274

 

 

Zarząd Spółdzielni

Krzysztof Płuciennik
Aleksandra Tyrluk
Tomasz Piotr Woźniak

Administratorzy

Maciej Biadońtel. 600 644 185administracja@chmielna.pl
Aneta Stankowskatel. 664 481 820administracja@chmielna.pl

Specjaliści Spółdzielni

OCHRONAtel. 22 826 29 43
ADMINISTRACJAtel. 22 826 13 89
Jarosław RomanUtrzymanie czystościtel. 606 535 903
MASTERLIFTPogotowie dźwigowetel. 22 424 03 00
Jan MisiakElektryktel. 504 186 178
Bogusław LiebichSerwis domofonówtel. 601 922 370
INSTALSATKonserwacja instalacji TVtel. 606 498 997
METROLINEKonserwacja infrastruktury internetowejtel. 22 292 02 51
Ryszard CzajkowskiKonserwacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i COtel. 508 179 673