Uchwała Rady Nadzorczej nr. 3/2017

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 3/2017 z dnia 25 października 2017 Zgodnie z §46 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zespół Mieszkaniowy” w Warszawie, ul. Chmielna 27/31 i pismem Zarządu Spółdzielni z dnia 23 października 2017 skierowanym do Rady Nadzorczej, Rada, na posiedzeniu w dniu 25.10.2017 podjęła jednogłośnie decyzję o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni p. Artur Korola, zamieszkałego przy ul. Chmielnej 27/31 lok. 30, z powodu przewłaszczenia lokalu na firmę CK MONEY sp. z o.o. 

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 2/2017 o wykreśleniu osób z rejestru członków Spółdzielni

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 2/2017 z dnia 27 września 2017 Zgodnie z §46 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zespół Mieszkaniowy” w Warszawie, ul. Chmielna 27/31 i pismem Zarządu Spółdzielni z dnia 24 sierpnia 2017 skierowanym do Rady Nadzorczej, Rada, na posiedzeniu w dniu 27.09.2017 podjęła jednogłośnie uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni niżej wymienionych osób:  Lp.  Nazwisko  Imię  Nr. Lokalu  Powód wykreślenia  1  Czajkowska  Eugenia  52  Zmarła  2  Hornostaj  Alicja  58  Sprzedaż lokalu  3  Cieńkowska – Kisiel  Wiesława  25  Zmarła  4  Machcewicz  Jadwiga  39  Zmarła  5  Tołwińska  Renata  12 i 13  Zmarła  6  Trippenbach  Wanda  4  Zmarła  7  Zalewska  Krystyna  7  Przekazanie lokalu córce 

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 1/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 1/2017 z dnia 21 czerwca 2017 Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi SBM za rok 2016.   Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady kontroli bilansu finansowego SBM „Zespół Mieszkaniowy” za rok 2016, oraz po zapoznaniu się i przyjęciu protokołu z tejże kontroli, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi SBM za rok 2016.   (Uchwała została przyjęta jednogłośnie) 

Segregujmy Śmieci

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni przypomina o obowiązku segregacji śmieci. Dla ułatwienia wywiązywania się z tego obowiązku informujemy do jakich pojemników, jakie śmieci należy wrzucać: Do pojemników oznaczonych kolorem czerwonym, wrzucamy: Suchy papier, tekturę, plastikowe butelki, zakrętki (osobno) i kapsle, puszki, kartony po sokach, czy mleku Do pojemników oznaczonych kolorem zielonym, wrzucamy: szkło, szyby, butelki, słoiki, żarówki tradycyjne Do pojemników oznaczonych kolorem czarnym, wrzucamy wszystkie śmieci zwane „mokrymi”, w szczególności resztki kuchenne, papier zmoczony np. olejem, itp. Wszelkiego rodzaju elektrośmieci oddajemy wyspecjalizowanym firmom, lub zawozimy do sklepów AGD.

Zakaz palenia!

Szanowni Państwo, Zgodnie z regulaminem porządku domowego zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 lutego 2014, na klatkach schodowych, w piwnicy, oraz na strychach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Wobec powyższego prosimy o stosowanie się do postanowień regulaminu, który sami zatwierdziliśmy.