Uchwała Rady Nadzorczej nr. 3/2017

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 3/2017 z dnia 25 października 2017

Zgodnie z §46 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zespół Mieszkaniowy” w Warszawie, ul. Chmielna 27/31 i pismem Zarządu Spółdzielni z dnia 23 października 2017 skierowanym do Rady Nadzorczej, Rada, na posiedzeniu w dniu 25.10.2017 podjęła jednogłośnie decyzję o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni p. Artur Korola, zamieszkałego przy ul. Chmielnej 27/31 lok. 30, z powodu przewłaszczenia lokalu na firmę CK MONEY sp. z o.o.