Uchwała Rady Nadzorczej nr. 3/2017

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 3/2017 z dnia 25 października 2017 Zgodnie z §46 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zespół Mieszkaniowy” w Warszawie, ul. Chmielna 27/31 i pismem Zarządu Spółdzielni z dnia 23 października 2017 skierowanym do Rady Nadzorczej, Rada, na posiedzeniu w dniu 25.10.2017 podjęła jednogłośnie decyzję o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni p. Artur Korola, zamieszkałego przy ul. Chmielnej 27/31 lok. 30, z powodu przewłaszczenia lokalu na firmę CK MONEY sp. z o.o. 

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 2/2017 o wykreśleniu osób z rejestru członków Spółdzielni

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 2/2017 z dnia 27 września 2017 Zgodnie z §46 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zespół Mieszkaniowy” w Warszawie, ul. Chmielna 27/31 i pismem Zarządu Spółdzielni z dnia 24 sierpnia 2017 skierowanym do Rady Nadzorczej, Rada, na posiedzeniu w dniu 27.09.2017 podjęła jednogłośnie uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni niżej wymienionych osób:  Lp.  Nazwisko  Imię  Nr. Lokalu  Powód wykreślenia  1  Czajkowska  Eugenia  52  Zmarła  2  Hornostaj  Alicja  58  Sprzedaż lokalu  3  Cieńkowska – Kisiel  Wiesława  25  Zmarła  4  Machcewicz  Jadwiga  39  Zmarła  5  Tołwińska  Renata  12 i 13  Zmarła  6  Trippenbach  Wanda  4  Zmarła  7  Zalewska  Krystyna  7  Przekazanie lokalu córce 

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 1/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 1/2017 z dnia 21 czerwca 2017 Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi SBM za rok 2016.   Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady kontroli bilansu finansowego SBM „Zespół Mieszkaniowy” za rok 2016, oraz po zapoznaniu się i przyjęciu protokołu z tejże kontroli, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi SBM za rok 2016.   (Uchwała została przyjęta jednogłośnie)