Segregujmy Śmieci

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni przypomina o obowiązku segregacji śmieci. Dla ułatwienia wywiązywania się z tego obowiązku informujemy do jakich pojemników, jakie śmieci należy wrzucać: Do pojemników oznaczonych kolorem czerwonym, wrzucamy: Suchy papier, tekturę, plastikowe butelki, zakrętki (osobno) i kapsle, puszki, kartony po sokach, czy mleku Do pojemników oznaczonych kolorem zielonym, wrzucamy: szkło, szyby, butelki, słoiki, żarówki tradycyjne Do pojemników oznaczonych kolorem czarnym, wrzucamy wszystkie śmieci zwane „mokrymi”, w szczególności resztki kuchenne, papier zmoczony np. olejem, itp. Wszelkiego rodzaju elektrośmieci oddajemy wyspecjalizowanym firmom, lub zawozimy do sklepów AGD.

Zakaz palenia!

Szanowni Państwo, Zgodnie z regulaminem porządku domowego zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 lutego 2014, na klatkach schodowych, w piwnicy, oraz na strychach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Wobec powyższego prosimy o stosowanie się do postanowień regulaminu, który sami zatwierdziliśmy.