Zakaz palenia!

Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem porządku domowego zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 lutego 2014, na klatkach schodowych, w piwnicy, oraz na strychach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Wobec powyższego prosimy o stosowanie się do postanowień regulaminu, który sami zatwierdziliśmy.