Uchwała Rady Nadzorczej nr. 2/2017 o wykreśleniu osób z rejestru członków Spółdzielni

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 2/2017 z dnia 27 września 2017

Zgodnie z §46 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zespół Mieszkaniowy” w Warszawie, ul. Chmielna 27/31 i pismem Zarządu Spółdzielni z dnia 24 sierpnia 2017 skierowanym do Rady Nadzorczej, Rada, na posiedzeniu w dniu 27.09.2017 podjęła jednogłośnie uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni niżej wymienionych osób: 

Lp.  Nazwisko  Imię  Nr. Lokalu  Powód wykreślenia 
1  Czajkowska  Eugenia  52  Zmarła 
2  Hornostaj  Alicja  58  Sprzedaż lokalu 
3  Cieńkowska – Kisiel  Wiesława  25  Zmarła 
4  Machcewicz  Jadwiga  39  Zmarła 
5  Tołwińska  Renata  12 i 13  Zmarła 
6  Trippenbach  Wanda  4  Zmarła 
7  Zalewska  Krystyna  7  Przekazanie lokalu córce